Revize elektrických zařízení

Pravidelné dodržované kontroly a následné periodické revize elektrických zařízení Vám přinese ne jen příjemné chvilky, ale také, že provozuschopnost a bezpečnost Vaší elektroinstalace je zcela pod kontrolou a v pořádku.

Revize elektrických spotřebičů

Pokud máte ve své provozovně či firmě elektrické spotřebiče měli by jste vědět že na ně je daná zákonná povinnost dodržovat revize těchto elektrospotřebičů a držet se platných směrnic či norem ČSN. V bytech a rodinných domech zákonná povinnost o revizích elektrických spotřebičů se netýká. Ale zase je tu pojišťovna která Vám nenaplní pojistku.

Revize hromosvodů

Atmosférická elektřina tedy pro lajky blesk nebezpečný přírodní jev. Ale takový blesk Vám může způsobit nemalé škody na Vašem majetku třeba jako je rodinný dům. Ale takový rodinný dům si zaslouží bezpečný hromosvod nemyslíte. A jen pravidelné kontroly ale i revize Vám k tomu dopomůžou.

David Tobiáš – REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ do 1000V

 

Elektrická zařízení patří do skupiny tzv. vyhrazených technických zařízení. Z tohoto faktu tedy vyplývá, že tato zařízení je nutno v určitých časových intervalech revidovat.

Jako revizní technik elektro se zabývám revizemi elektrických instalací, nářadí a spotřebičů, strojních elektrických zařízení, zásuvkových vývodů, hromosvodů, el. přípojek, přípojek pro spotřebiče se samostatným jištěním (např. přívod pro elektrokotel), apod.. Dále provádím zkoušky elektrických zařízení a poskytuji poradenství týkající se problematiky elektrických zařízení.

Účel revize elektrické instalace

Účelem revize elektrických zařízení je ověření stavu z hlediska elektrické bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

Elektrorevize se provádí také z důvodu, aby majitel nebo provozovatel elektrického zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrického zařízení.

Další odpovědí na tuto otázku je argumentace postupu pojišťoven při likvidaci pojistných událostí. Kdy se může stát, že pokud provozovatel elektrického zařízení nemá platnou revizi a nastane neočekávaná událost, může být dojít ke krácení pojistného plnění nebo k jeho nevyplacení.