Revize elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů a nářadí dle ČSN 331600 ed. 2

Cílem těchto norem je zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a požárem.

Proč provádět revize elektrospotřebičů?

  • revize elektrospotřebičů vyžadují normy, Zákoník práce a legislativa
  • revize elektrospotřebičů poskytují právní ochranu provozovatele
  • může u vás revize kontrolovat IP (Inspektorát Práce) – ZEJMÉNA PŘI ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
  • IP vám může udělit blokovou pokutu do výše 2.000.000,- Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • revize elektrospotřebičů zamezí problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
  • pokud nemáte platné revize, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona nebo žaloba od poškozeného
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
  • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektrospotřebičů zajistit
  • revize spotřebičů a nářadí jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO

Revize elektrospotřebičů a ručního nářadí – tabulka termínů revizí

ČSN 33 1600 ed. 2:

Skupina elektrických spotřebičů spotřebiče držené v ruce a nářadí přenosné spotřebiče
revize revize
A před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich uživateli
B třídy I 1 za 3 měsíce 1 za 6 měsíců
třídy II a III 1 za 6 měsíců
C třídy I 1 za 6 měsíců 1 za 2 roky
třídy II a III 1 za rok
D třídy I 1 za rok 1 za 2 roky
třídy II a III 1 za rok
E třídy I 1 za rok 1 za 2 roky
třídy II a III 1 za rok

Rozdělení elektrických spotřebičů podle druhu užívání:
skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách atp.)
skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely atp.)
skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Rozdělení elektrických spotřebičů a nářadí podle třídy ochrany:
třída ochrany I – se základní izolací a neživými částmi spojenými s PE
třída ochrany II – s ochranou živých i neživých částí izolací
třída ochrany III – napájené bezpečným napětím

Sdílej