Revize hromosvodů dle ČSN EN 62 305

Hromosvod je atypické zařízení v tom smyslu, že za normálních okolností nevykazuje žádnou činnost – ta se projeví až při výboji atmosférické elektřiny – úderu blesku. 

Proč provádět revize hromosvodů?

  • revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
  • ochráníte vnitřní elektrické sítě před účinky atmosférické elektřiny
  • zajistíte ochrany počítačů, elektroniky a spotřebičů před účinky blesku
  • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na životě nebo majetku
  • podle Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize hromosvodů zajistit
  • revize hromosvodů poskytují právní ochranu provozovatele
  • podmínkou pro certifikaci ISO jsou revize hromosvodů
  • revize hromosvodů vyžadují výše uvedené normy

Revize hromosvodů – druhy revizí:

Výchozí revize hromosvodů

– při prvním uvedení zařízení do provozu, nebo po celkové rekonstrukci

Pravidelné revize hromosvodů

– u hromosvodů již provozovaných

Mimořádné revize hromosvodů

– po úderu blesku, opravě hromosvodu, střechy nebo po zateplení objektu

 

Lhůty revizí LPS

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy (úplná revize)
I a II  1 za rok 1 za 2 roky 1 za rok
III a IV  1 za rok 1 za 4 roky 1 za rok
Sdílej