Služby

Dle platné legislativy je nutné, aby byl každý elektrický spotřebič, nářadí, instalace, hromosvod či pracovní stroj zkontrolován revizním technikem. Pro zjištění nezávadnosti a schválení bezpečného užití je nutná revize. Certifikovaný revizní technik dokáže odhalit potenciální nebezpečí a následně poukázat na rizika spojená s nevhodným užitím. Závěrem kontroly je vyhotovení tzv. revizní zprávy, dané normami ČSN, která potvrdí bezpečné užití.

 • Revize elektrických zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 • Revize elektroinstalací rodinných domů, bytů a průmyslových objektů
 • Revize elektrospotřebičů
 • Revize ručního nářadí
 • Revize elektrických strojů
 • Revize průmyslových strojů
 • Revize hromosvodů
 • Revize staveništních rozváděčů
 • Drobné elektroinstalační práce
 • Připojování domácích elektrospotřebičů
 • Poradenská činnost v elektrotechnice a elektroenergetice
 • Odstraňování závad zjištěných při revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů, elektro nářadí a spotřebičů
 • Vyhotovíme evidenci elektrických spotřebičů a nářadí
 • Poskytujeme poradenskou činnost v oboru elektro
elektroinstalace

Elektroinstalace

Pravidelné dodržované kontroly a následné periodické revize elektrických zařízení Vám přinese ne jen příjemné chvilky ale také že provozuschopnost a bezpečnost Vaší elektroinstalace je zcela pod kontrolou a v pořádku.

elektricke_spotrebice

Elektrické spotřebiče

Pokud máte ve své provozovně či firmě elektrické spotřebiče měli by jste vědět že na ně je daná zákonná povinnost dodržovat revize těchto elektrospotřebičů a držet se platných směrnic či norem ČSN. V bytech a rodinných domech zákonná povinnost o revizích elektrických spotřebičů se netýká. Ale zase je tu pojišťovna která Vám nenaplní pojistku.

hromosvody

Hromosvody

Atmosférická elektřina tedy pro lajky blesk nebezpečný přírodní jev. Ale takový blesk Vám může způsobit nemalé škody na Vašem majetku třeba jako je rodinný dům. Ale takový rodinný dům si zaslouží bezpečný hromosvod nemyslíte. A jen pravidelné kontroly ale i revize Vám k tomu dopomůžou.

Kontakt

Gagarinova 751/26
Liberec 6, 460 06

Telefon

+420 774 632 948

E-mail

revize@revize-tobias.cz

Sdílej